HRM 3.0 Czyli transformacja roli działów personalnych w czasach postpandemicznych turbulencji.

Gdy biznes i społeczeństwo stoją w obliczu bezprecedensowego poziomu nieprzewidywalności, zmienności, złożoności i niejednoznaczności, utrzymanie efektywnej komunikacji, współpracy, rozwoju pożądanych kompetencji i spójności kulturowej oraz zaangażowania pracowników warunkują nie tylko dalszy rozwój, ale wręcz istnienie współczesnych organizacji. Kluczowa rola w tych działaniach należy do działów HR. Przeczytaj o najnowszej koncepcji przedstawionej prze IBM Intitute for Business Value i Josh Bersin Academy HR 3.0.

Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch opublikowanego na łamach czasopisma HR Personel & Zarządzanie.

Czytaj więcej...

HR 3.0 (R)ewolucja funkcji i jej nowe wyzwania.

HR 3.0 to prawdziwa rewolucja w zarządzaniu, której głównymi akceleratorami są rosnąca zmienność i złożoność globalnego rynku, elastyczność i innowacyjność jako kluczowe komponenty przewagi konkurencyjnej, demografia i świadomość społeczna, błyskawiczny rozwój technologii oraz pandemia. To przejście ze sztywnych struktur hierarchicznych w niemal organiczne i zmiana paradygmatu zarządzania z określania liderem tego, który ma stanowisko lub wpływ, na tego który jest zdolny do podjęcia właściwych w danym momencie działań.

Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch opublikowanego na łamach czasopisma HR Business Partner.

Czytaj więcej...

Zdalne zarządzanie efektywnością

Za sprawą wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim globalnej pandemii w Polsce w połowie marca 2020 r. praca zdalna, z rzadkiego i niedostępnego dla zdecydowanej większości pracowników benefitu, stała się koniecznością. Wraz z nią pojawiła się zasadnicza kwestia zarządzania zespołami pracującymi w trybie zdalnym lub hybrydowo.

Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch opublikowanego na łamach czasopisma Personel Plus.

Czytaj więcej...

Czy optymalizacja może pozostać bez wpływu na zaangażowanie pracowników?

Mówiąc o optymalizacji, zwykle myślimy o zmniejszaniu kosztów. Tymczasem jest to znacznie bardziej złożony proces. Do tego nie zawsze musi być dotkliwy dla pracowników. Podwyższona efektywność może mieć bowiem różne oblicza – podejmowane przez firmę działania mogą generować tę samą wartość uzyskaną niższym nakładem czasu i pieniędzy lub generować większą wartość bez zwiększania nakładów. Mistrzostwem jest osiąganie wyższej wartości niższymi nakładami.


Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch wspólnie z Iwoną Grochowską z firmy Nais opublikowanego na łamach czasopisma HR Personel & zarządzanie.

Czytaj więcej...
 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 3D, A ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Człowiek, zespół, organizacja. Kolejność nie jest przypadkowa!

„Nie musisz się zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe” –  to słowa W. E. Deminga, które właśnie dla wielu stały się wyrocznią. Firmy, które nie dostosują się w porę, już nie tylko obniżą swoją przewagę konkurencyjną, ale po prostu upadną. Zdolność do rozwoju i tworzenia nowej jakości powinny być na stałe wbudowane w procesy i standardy organizacji.

Houston? Mamy problem! Jak dział HR może wspierać organizację podczas pandemii?

Skutki koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprost wywróciły do góry nogami nasz ekonomiczny i społeczny krajobraz. Co więcej, doświadczenia poprzednich lat związane z rozpowszechnianiem się wirusów, takich jak SARS, Ebola, ptasia czy świńska grypa rodzą przekonanie, że podobne sytuacje mogą się jeszcze powtórzyć. Skutkiem tego jest nie tylko powszechna panika stymulowana przez media oraz restrykcje wynikające z decyzji rządów, lecz także konkretne zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych firm czy całych branż. Jak zatem wesprzeć biznes w czasie pandemii?

Sukces jest kobietą? Nadchodzi era pewnych siebie liderek.

Biznes się nie poddaje: JEŚLI NIE MOŻESZ ZMIENIĆ WIATRU, SPRÓBUJ PRZESTAWIĆ ŻAGIEL! Zapraszamy do wywiadu z Kariną Popieluch, założycielką KaiZen HR, gdzie rozmawiamy o sytuacji związanej z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stojących przed biznesem wyzwaniach, a także o tym czy czas pandemii sprzyja rozwojowi. :)

Czytaj więcej...

6 KROKÓW WDROŻENIA SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA TALENTEM ORGANIZACYJNYM

TALENT MANAGEMENT to proces, którego głównym celem jest realizacja założeń strategicznych organizacji poprzez zapewnienie ciągłości biznesu, wzmacnianie jej przewagi konkurencyjnej oraz zagwarantowanie zdolności do rozwoju i adaptacji.

KaiZen HR
ul. Szobera 4/3
01-318 Warszawa

Kontakt indywidualny:
katarzyna.poszewiecka@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje):
​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa