HR 3.0 to prawdziwa rewolucja w zarządzaniu, której głównymi akceleratorami są rosnąca zmienność i złożoność globalnego rynku, elastyczność i innowacyjność jako kluczowe komponenty przewagi konkurencyjnej, demografia i świadomość społeczna, błyskawiczny rozwój technologii oraz pandemia. To przejście ze sztywnych struktur hierarchicznych w niemal organiczne i zmiana paradygmatu zarządzania z określania liderem tego, który ma stanowisko lub wpływ, na tego który jest zdolny do podjęcia właściwych w danym momencie działań.

Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch opublikowanego na łamach czasopisma HR Business Partner.

Czytaj więcej...