Współczesny HR-owiec

Zrozumienie procesów biznesowych przez osoby odpowiedzialne za HR jest niezwykle ważne również z tego powodu, że pozwala im nauczyć się specyficznego języka interesów. Lwia część problemów we współpracy działów ZZL z menedżerami poszczególnych departamentów wynika z tego, że jeszcze do niedawna posługiwali się oni różnymi językami. Biznes mówił liczbami, procentami, wartościami i takich oczekiwał odpowiedzi, podczas gdy HR miał tendencję do posługiwania się językiem wartości, kultury, wizji czy zaangażowania.

Czytaj więcej...

 

KaiZen HR
ul. Szobera 4/3
01-318 Warszawa

 

Kontakt indywidualny:
magdalena.grabowska@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje): 
​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa