Mówiąc o optymalizacji, zwykle myślimy o zmniejszaniu kosztów. Tymczasem jest to znacznie bardziej złożony proces. Do tego nie zawsze musi być dotkliwy dla pracowników. Podwyższona efektywność może mieć bowiem różne oblicza – podejmowane przez firmę działania mogą generować tę samą wartość uzyskaną niższym nakładem czasu i pieniędzy lub generować większą wartość bez zwiększania nakładów. Mistrzostwem jest osiąganie wyższej wartości niższymi nakładami.


Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch wspólnie z Iwoną Grochowską z firmy Nais opublikowanego na łamach czasopisma HR Personel & zarządzanie.

Czytaj więcej...