Gdy biznes i społeczeństwo stoją w obliczu bezprecedensowego poziomu nieprzewidywalności, zmienności, złożoności i niejednoznaczności, utrzymanie efektywnej komunikacji, współpracy, rozwoju pożądanych kompetencji i spójności kulturowej oraz zaangażowania pracowników warunkują nie tylko dalszy rozwój, ale wręcz istnienie współczesnych organizacji. Kluczowa rola w tych działaniach należy do działów HR. Przeczytaj o najnowszej koncepcji przedstawionej prze IBM Intitute for Business Value i Josh Bersin Academy HR 3.0.

Zapraszamy do artykułu napisanego przez Karinę Popieluch opublikowanego na łamach czasopisma HR Personel & Zarządzanie.

Czytaj więcej...