szkolenie przywództwo Warszawa

Od dawna nie jest już dla nikogo tajemnicą, iż to ludzie są głównym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Aby jednak zbudować organizację efektywną i stabilną potrzebni są pracownicy o pożądanym dla swojej roli profilu wiedzy, postawy i umiejętności. Coraz częściej napotykamy sytuacje kiedy lekceważąc ten fakt, organizacje nie wykorzystują w pełni swego potencjału rynkowego lub wręcz ponoszą dotkliwe straty. Nie pomaga też fakt, że rynek pracownika jest turbulentny i trudny.

To od czego powinniśmy zacząć to określenie właściwego profilu poszukiwanego kandydata. Wymaga to poznania i zrozumienia biznesu oraz kultury organizacyjnej Klienta. Skąd taka potrzeba? Dobra rekrutacja jest nie tylko terminowa i skuteczna, ale z punktu widzenia biznesu pozwala pozyskać zasób kreujący wartość dodaną i finalnie realizować cele pracodawcy w zgodzie z jego wartościami.

Aby dobrze zdiagnozować potrzeby rekrutacyjne Klienta potrzebne jest:

Rozpoznanie kontekstu rynkowego

ważne są trendy rynkowe, aktualna kondycja branży i jej prognozowany rozwój. Niezwykle cenna jest wiedza na temat rozkładu sił – bezpośredniej konkurencji i powiązań kapitałowych.

Rozpoznanie kontekstu organizacyjnego

zrozumienie modelu biznesowego organizacji, jej strategii, kultury organizacyjnej, a w tym wartości oraz głównych zasad budowania przewagi konkurencyjnej.

Rozpoznanie specyfiki roli

kluczowe wyzwania, cele i odpowiedzialności. Obraz funkcjonalny dopełni określenie zależności służbowych oraz nazwa i usytuowanie danego stanowiska w całej strukturze organizacyjnej. Istotnym jest rozpoznanie powodu wakatu – na tym etapie ważne jest nie tylko to, czego pracodawca oczekuje, ale i to, co zdecydowanie mu nie odpowiada.

Rozpoznanie kontekstu interpersonalnego

właściwy kandydat jest przede wszystkim… DOPASOWANY kompetencyjnie do potrzeb biznesowych (i tu Klient decyduje czy zachowujemy obecny status quo czy pozyskujemy nowe kompetencje z rynku) oraz osobowościowo do przełożonego, zespołu oraz Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, z którymi przyjdzie mu pracować.

Nasi konsultanci prowadzą procesy rekrutacyjne w oparciu o najwyżej jakości standardy merytoryczne i etyczne.

W dowód uznania naszego podejścia i stosowanych praktyk, Karina Popieluch zaproszona została przez Polskie Forum HR do komisji certyfikującej najlepszych Konsultantów HR w zakresie rekrutacji stałych.

Specjalizujemy się w rekrutacji:

  • Kadry zarządzającej
  • Menedżerów średniego szczebla
  • Profesjonalistów HR
  • Sił sprzedaży

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie,
chętnie podzielimy się doświadczeniem

 

KaiZen HR
ul. Szobera 4/3
01-318 Warszawa

 

Kontakt indywidualny:
katarzyna.poszewiecka@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje): 
​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa