szkolenie przywództwo Warszawa

Coaching stanowi bardzo ważny i nie dający się niczym zastąpić czynnik rozwoju organizacji

Powinien być traktowany jako pewien system funkcjonowania organizacji i model realizacji funkcji przywódczych, który pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału pracownika, sprzyja zarządzaniu wiedzą, podnosi efektywność  i jest podstawą budowania organizacji uczącej się. Coaching jest to proces mający wesprzeć rozwoj osobisty, a przez to doprowadzić do osiągania założonych wyników.

Najpopularniejsze definicja coachingu brzmią:

  • „Pomoc danej osobie lub grupie we  wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę” 
  • „Planowany proces, w którym  zespół rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez wymianę doświadczeń, refleksję,  rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie zwrotne”
  • „Coaching jest sztuką – w tym sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć  się technika. Coach w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można  porównać do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo”

Coach odpowiednio dobranymi pytaniami i technikami pracy indywidualnej stymuluje Klienta do odkrycia własnych zasobów umożliwiających rozwiązanie konkretnego problemu i tym samym umożliwia uczącemu się uzyskiwać nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Dobry coach zachęca do dużej dozy samodzielności i przejęcia odpowiedzialności za sytuację i konsekwencje podejmowanych działań. Rosnący potencjał menedżera wyrażany jest rozwojem samoświadomości, co finalnie ma wpływ na jakość podejmowanych decyzji i rozwój kompetencji, a ostatecznie osiąganie zamierzonych rezultatów. Coach jest animatorem i koordynatorem, nie mającym nic wspólnego z odgórnym kierowaniem hierarchicznym.

 

Najbliższą nam koncepcją jest mistrzowski coaching, dzięki któremu zarówno indywidualne osoby, jak i całe zespoły mogą osiągać mistrzostwo w tym, co robią

Mistrzostwo osiąga się dzięki rozwojowi umiejętności (technik i narzędzi) oraz osobowości wykonawcy (przekonania, wartości, opanowanie, pewność siebie, entuzjazm, energiczność).

Celem jest tu nie tylko mobilizowanie ludzi do podejmowania się roli przywódców i osiągania świetnych wyników, ale także aktywne wspieranie ich w tych dążeniach. Na początku należy sprecyzować cele i aspiracje poszczególnych osób oraz pomóc im w uświadomieniu sobie, jaką pozycję chcą osiągnąć. Wymaga to posiadania umiejętności pozwalających wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, wspierania ich indywidualnego rozwoju, ale i twórczej współpracy z nimi co nierzadko wiąże się w z wejściem w rolę mentora. Wmistrzowskim coachingu, trener jest osobą, która łączy mądrość, zdolność do empatii i poczucie humoru z udokumentowanymi osiągnięciami zawodowymi.

Nasi trenerzy i konsultanci posiadają akredytację na większość narzędzi psychometrycznych, m.in.: SHL (OPQ), Extended Disc, FRIS, MBTI czy FACET5 (Karina Popieluch, założycielka KaiZen HR, jako akredytowany konsultant brytyjskiego Consulting Tools aktywowała jedną z nielicznych w Polsce platform badań FACET5 online).

W oparciu o różnorodne badania i narzędzia prowadzimy:

  • Indywidualny Coaching Menedżerski (Executive Coaching)
  • Team coaching
  • Mentoring
  • Coaching operacyjny
  • Coaching sprzedażowy

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie,
chętnie podzielimy się doświadczeniem

 

KaiZen HR
ul. Szobera 4/3
01-318 Warszawa

 

Kontakt indywidualny:
katarzyna.poszewiecka@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje): 
​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa