Ocena kompetencji

audyt personalny Warszawa

Nowoczesne organizacje rozumieją, że adekwatny model biznesowy, zorganizowane zasoby i pozyskane środki już nie wystarczają do skutecznego konkurowania na turbulentnym rynku.

Dopiero zdolności, doświadczenia, wiedza i umiejętności jakie posiadają pracownicy napędzane odpowiednią motywacją i systemem wartości, prowadzą firmę do sprostania wyzwaniom dyktowanym przez konkurencję, zaspokojają potrzeby Klientów, generuja bieżący zysk i realizują jej długofalowe cele strategiczne.

Brak jest jednoznacznej zgody w kwestii znaczenia pojęcia kompetencji. Wynika to z pragmatycznego nastawienia, w którym ważniejsza jest skuteczność niż modelowa konstrukcja teoretyczna. Najprostsze rozumienie kompetencji ujmuje je jako:

„Osobiste dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie”

Kompetencja zatem to inaczej umiejętność działania w określony sposób.  Kompetencje niezbędne są dla prawidłowego wykonywania zadań, a dobrze wykonane zadania gwarantują osiągnięcie założonych celów.

hr bussiness partner szkolenie Warszawa

Nasz zespół to asesorzy certyfikowani m.in. przez International Education Society

Zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami realizujemy usługi z zakresu:

  • projektowania profili kompetencyjnych,
  • audytów personalnych,
  • projektowania oraz realizacji sesji Asessment oraz Development Center,
  • projektowania oraz realizacji oceny 360°,
  • rekrutacji do programów talentowych.

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie,
chętnie podzielimy się doświadczeniem

 

KaiZen HR
ul. Szobera 4/3
01-318 Warszawa

 

Kontakt indywidualny:
katarzyna.poszewiecka@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje): 
​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa