Od dawna nie jest już dla nikogo tajemnicą, iż to ludzie są głównym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Aby jednak zbudować organizację efektywną i stabilną potrzebni są pracownicy o pożądanym dla swojej roli profilu wiedzy, postawy i umiejętności. Coraz częściej napotykamy sytuacje kiedy lekceważąc ten fakt, organizacje nie wykorzystują w pełni swego potencjału rynkowego lub wręcz ponoszą dotkliwe straty. 

Czytaj więcej...