Warsztaty online: Zarządzanie Zmianą 3D

Warsztaty online: Zarządzanie Zmianą 3D

Od: 2021-03-02 10:00
Do: 2021-03-03 16:00
Cena: 1490 PLN + 23% VAT
Prowadzący: Karina Popieluch

Holistyczne podejście do podejście do zarządzania zmianą organizacyjną w ramach autorskiego modelu ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 3D pozwala na sprawne wdrażanie zmian organizacyjnych przy jednoczesnym maksymalnym komforcie emocjonalnym jej uczestników. 

Celem szkolenia jest zbudowanie świadomości trójwymiarowości zmiany i przećwiczenie projektowania jej kluczowych komponentów. Kluczowym czynnikiem wdrożenia zmiany organizacyjnej, oprócz jej merytoryki i  planu, jest przygotowanie liderów do roli „agentów zmiany”. Podczas warsztatów uczestnicy zrozumieją psychologiczne aspekty zmiany i poznają praktyki ułatwiające zarządzanie sobą w zmianie. W kolejnym kroku poznają rodzaje oporu pojawiającego się w zmianie i sposoby pracy z nim – zarówno w kontekście jednostek jak i zespołu. Poznają też: znaczenie narracji zmiany, metodykę projektowania zmian w organizacji oraz elementy kluczowe w komunikacji w zmianie.

Korzyści dla Uczestnika:

 • Lepsze rozumienie specyfiki i roli procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji
 • Umiejętność pracy z oporem pracowników w zmianie
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi do mapowania ryzyka w zmianie i agentów zmiany oraz umiejętność ich zastosowania
 • Podniesienie skuteczności komunikacji i wdrażania zmian w organizacji

Adresaci warsztatów: 

 • Liderzy zmian
 • Przedsiębiorcy
 • Menedżerowie
 • Przedstawiciele Działów HR
 • Project Managerowie

Wstępny zarys programu:

 • Wprowadzenie
 • Odczucia i emocje towarzyszące zmianom
 • Geneza zmian organizacyjnych
 • Rodzaje zmian  organizacyjnych
 • Psychologiczne aspekty zmiany
 • Warsztat pracy z oporem
 • Zespół w zmianie
 • Przebieg procesu grupowego
 • Case study
 • Skuteczne wdrażanie zmian w organizacji
 • Podsumowanie

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, połączoną z interaktywnym wykładem i ćwiczeniami symulacyjnymi, case study i debatą oksfordzką, diagnostyką indywidualną oraz pracą w zespołach. Szkolenie to  ma bardzo praktyczny charakter i pozwala również na bezpieczną pracę indywidualną w zakresie wypracowywanych rozwiązań.

Materiały dodatkowe:
artykuł ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 3D – skuteczne wdrażanie zmian organizacyjnych
 

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie,
chętnie podzielimy się doświadczeniem

KaiZen HR
Szobera 4/3
01-318 Warszawa

Kontakt indywidualny:
maria.stachowiak@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje):
​​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa