Warsztaty online: Talent Management

Warsztaty online: Talent Management

Od: 2021-05-05 g. 10:00-16:00
Do: 2021-05-05
Cena: 750 PLN + 23% VAT
Prowadzący: Karina Popieluch

Systemowe podejście do zarządzania talentem organizacyjnym jest w Polsce jeszcze dość rzadkie, a poza dojrzałymi organizacjami wręcz unikatowe. Jest to zagadnienie złożone i podejście do niego zbyt pochopnie może spowodować nie tylko brak korzyści, ale wręcz straty. Całokształt działań obejmuje: mapowanie i wycenę talentu, planowanie sukcesji i ścieżek rozwoju, rekrutacje oraz polityki wynagradzania i doceniania. Celem warsztatu jest zbudowanie świadomości podejścia systemowego oraz przećwiczenie projektowania jego kluczowych komponentów.

Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat wdrożenia systemowego podejścia do zarządzania talentem organizacyjnym, a także:

 • zrozumieją jak kwalifikować wartość dodaną dla firmy poszczególnych wymiarów talentu wynikającą z konkretnych potrzeb biznesowych.
 • przećwiczą metodykę budowania profilu i kryteriów wyceny talentu w zależności od kontekstu organizacyjnego.
 • poznają sposoby na badanie wybranych cech (narzędzia i diagnostyka behawioralna)
 • rozwiną świadomość dotyczących zależności pomiędzy poszczególnymi procesami powiązanymi (rekrutacje, ścieżki rozwoju, sukcesje itp.)
 • zrozumieją korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji programu i procesu zarządzania talentami
 • poznają aktualne praktyki rynkowe w tym zakresie
 • otrzymają możliwość zadawania pytań i uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości(sesja Q&A)

 


ADRESACI WARSZTATÓW:
Warsztaty adresowane są do osób, które ze względu na pełnione w organizacji pełnią funkcje przywódcze i związane ze wspieraniem innych w obszarze rozwoju organizacyjnego i indywidualnego oraz podejmują decyzje personalne:

 

 • Przedstawicieli HR
 • Menedżerów
 • Przedsiębiorców
 • Wszystkich, którzy czują, że nadszedł moment redefinicji rynkowej ich modelu biznesowego i pragną znaleźć metody budowania przewagi konkurencyjnej organizacji poprzez Kapitał Ludzki

 

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie,
chętnie podzielimy się doświadczeniem

KaiZen HR
Szobera 4/3
01-318 Warszawa

Kontakt indywidualny:
maria.stachowiak@kaizenhr.pl
Kontakt formalny (przetargi, reklamacje):
​​biuro@kaizenhr.pl

hr consulting Warszawa