"Kaizen to niekończący się pościg za strategią prowadzącą do klasy światowej(...)

                   nieustanna strategia doskonalenia... każdego dnia, przez każdego pracownika, w każdym miejscu"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maasaki Imai  

 

KaiZenHRto uruchomiona przeze mnie w roku 2009 marka osobista. Odzwierciedla moją osobowość, wiedzę, doświadczenia i wartości. Nawiązuje do inspirującej mnie od lat filozofii LEAN i wyznacza wektor wszelkich działań. Moją pasją jest synchroniczny rozwój ludzi i organizacji – taki, gdzie efektywna zmiana biznesowa wsparta jest skuteczną transformacją kompetencji i postaw pracowników.  Merytoryka i wyniki to jednak nie wszystko, najcenniejsza jest możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólne doskonalenie podczas realizacji zwłaszcza tych najtrudniejszych projektów.                                                      

Synteza wizji, wiedzy i temperamentów adaptowana na potrzeby specyficznych sytuacji w celu osiągnięcia ściśle określonych wyników to ambrozja biznesu, którą chętnie się z Państwem podzielę. Na codzień pracuję samodzielnie, ale kiedy projekt tego wymaga zapraszam do współpracy innych profesjonalistów i kieruję pracą skompletowanego zespołu, zachowując pełną kontrolę i odpowiedzialność za jakość jego pracy oraz powierzone mi do realizacji cele.                     

Wierzę, że wypowiedzi potwierdzające dotychczasowe doświadczenie biznesowe, background akademicki,  certyfikacja asesorska, akredytacja coachingowa oraz dyplom Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu ułatwiają postrzeganie mnie jako kompetentnego i rzetelnego partnera, a w konsekwencji podjęcie decyzji o zaproszeniu mnie do współpracy.                  

Kolejne zakładki informują szczegółowo o obszarach mojej działalności. Jeśli przedstawiona tematyka spotkała się z Państwa zainteresowaniem lub odpowiada na Państwa aktualne potrzeby zapraszam do kontaktu. 

z wyrazami szacunku